Om oss

Bevar SDA er et hjelpende og rådgivende organ for å tilrettelegge for at KJ og evt. andre helt fritt kan forkynne «Adventbudskapet» slik det er tenkt i henhold til Den Hellige skrift og Profetiens Ånds råd.

Vår visjon


Vi ønsker å bidra og legge til rette for at budskapet for vår tid kan bli utgytt snarest til flest mulig i Norge og resten av Scandinavia.

Vår misjon

Vår visjon er beskrevet i Johannes' Åpenbaring 14:6 – 10 og 18:4.

Kontakt

Ta kontakt for spørsmål
eller kommentarer.

Ønsker du å støtte arbeidet?

Ta kontakt

Adresse

Bevar SDA
C/o Ingard Warvik
Konsul Knudtzons gate 6
6508 Kristiansund

Kontaktperson

Ingard Warvik
+47 913 59 961
ragniwar@outlook.com

Kontakt oss