Om oss

Bevar SDA er et hjelpende og rådgivende organ for å tilrettelegge for at KJ og evt. andre helt fritt kan forkynne «Adventbudskapet» slik det er tenkt i henhold til Den Hellige skrift og Profetiens Ånds råd.

Vår visjon


Vi ønsker å bidra og legge til rette for at budskapet for vår tid kan bli utgytt snarest til flest mulig i Norge og resten av Skandinavia.

Vår misjon

Vår visjon er beskrevet i Johannes' Åpenbaring 14:6 – 10 og 18:4.

Kontakt

Ta kontakt for spørsmål
eller kommentarer.

Ønsker du å støtte arbeidet?

Ta kontakt

Adresse

Bevar SDA
C/o Dagfinn Klund
Vestre Ådal 322
3516 Hønefoss

Kontaktperson

Dagfinn Klund
+47 900 86 818
sdagfinn@hotmail.com

Kontakt oss